Systemy Alarmowe - KOLEKTOR Sp. z o.o.

 
O nas
Nasze kwalifikacje
Uprawnienia i certyfikaty
   
 
O nas  
 
Systemy Alarmowe KOLEKTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gen. Hallera 2B/2 jest firmą specjalistyczną, wykonującą instalacje teletechniczne oraz systemy związane z techniczną ochrona osób
i mienia. W branży zabezpieczeń działamy niezmiennie od 1995 roku, jednak początki działalności Spółki w tej dziedzinie sięgają dużo wcześniej.
 
 
Firmę tworzy 15-sto osobowy zespół składający się z inżynierów, techników elektroników, pracowników pionu ochrony informacji niejawnych oraz administracji, posiadających wieloletnie doświadczenie w swoich specjalnościach. Mamy w swych szeregach wykwalifikowanych projektantów, rzeczoznawców oraz instalatorów. Ściśle współpracujemy z przedstawicielami branży budowlanej
i telekomunikacyjnej.
 
 
Firma posiada Kancelarię Tajną, zatrudniamy pracowników w Pionie Ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wszyscy pracownicy posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa Osobowego, jesteśmy więc w pełni przygotowani do pracy z dokumentacją niejawną.  
 
realizacja BSC Point